Cliëntportaal Jouw Omgeving in gebruik genomen bij Arkin Jeugd & Gezin

Dinsdag 13 april was het zo ver: cliëntportaal Jouw Omgeving werd feestelijk in gebruik genomen binnen Arkin Jeugd & Gezin. Het cliëntportaal, onderdeel van het programma Digitale Zorg binnen Arkin, betekent een verrijking van de behandeling.

Alle cliënten krijgen een account in Jouw Omgeving en kunnen in het platform zelf werken aan hun doelen, digitale hulpmiddelen gebruiken en hun voortgang bijhouden. Cliënten, ouders, behandelaren en andere betrokkenen kunnen via Jouw Omgeving veilig met elkaar communiceren.

De behandelaren hebben zich grondig voorbereid op de ingebruikname. Zo zijn nieuwe werkprocessen beschreven, is Jouw Omgeving op maat ingericht en zijn alle behandelaren getraind om Jouw Omgeving in te zetten in de behandeling. Er is een koppeling gemaakt met ECD MijnQuarant, zodat behandelaren maar één account hoeven te gebruiken om in te loggen op beide systemen (zgn. ‘single sign on’) en nieuwe cliëntaccounts in Jouw Omgeving automatisch worden aangemaakt. Dossiervoering blijft plaatsvinden in MijnQuarant. De cliënt, ouders en andere betrokkenen kunnen in Jouw Omgeving op de voortgang rapporteren. Na afloop van de behandeling blijft Jouw Omgeving nog beschikbaar voor de cliënt, maar zonder de mogelijkheid nog te communiceren met de behandelaar.

De directie van Arkin Jeugd & Gezin is heel blij met de nieuwe stap. Directeur behandelzaken Nico Beuk zegt hierover: ‘de inzet van Jouw Omgeving stelt ons in staat cliënten efficiënter en laagdrempeliger te behandelen. Tegelijk neemt het werkplezier van behandelaren toe, doordat er structuur en overzicht ontstaat en samenwerken met ouders en collega’s eenvoudiger wordt.’