Project aan Huis

Wat is Project aan Huis? 

Project aan Huis is een intensieve outreachende vorm van behandeling waarbij je als gezin samen met een gezinsbehandelaar een oplossing probeert te zoeken voor verschillende problemen die jij ervaart bij de opvoeding. Deze problemen hangen vaak samen met psychische klachten bij jou en/of jouw kinderen. 

Wanneer kan Project aan Huis helpen? 

Project aan Huis kan helpen als je als gezin veel problemen tegelijk hebt en/of als de klachten al langer bestaan. Het kan zijn dat je al eerder hulp hebt gehad, maar dat deze tijdelijk of onvoldoende geholpen heeft. 

Problemen waaraan je kunt denken: 

 • De opvoeding van de kinderen geeft zorgen. Bijvoorbeeld omdat je om allerlei redenen niet de aandacht en zorg kunt geven die de kinderen nodig hebben. Soms vertonen kinderen lastig gedrag, wat voor jou als ouder een extra belasting in de opvoeding kan zijn. 
 • De huishouding en de verzorging van de kinderen geven problemen. 
 • Je kunt niet rondkomen van je inkomen en/of hebt schulden. 
 • De contacten met familie, de buurt, de school van de kinderen of andere instanties lopen niet goed. 
 • Er zijn problemen op het gebied van uitkering, werk of vrijetijdsbesteding. 
 • Jouw kind heeft psychische klachten die van invloed zijn op het dagelijks functioneren en het gezin. 
 • Je hebt als ouder zelf psychische klachten die van invloed zijn op de opvoeding. 

Het zwaartepunt van de behandeling ligt bij de opvoeding van de kinderen.
Voor de praktische vragen gaan wij samen met jou op zoek naar passende hulp.

Aanmelding 

Gezinnen kunnen aangemeld worden bij Project aan Huis door: 

 • De huisarts, de schoolarts of –verpleegkundige of kinderarts 
 • Ouder- en Kindteam (OKT) 
 • Jeugdbescherming Regio Amsterdam (JBRA)  
 • William Schrikker Groep (WSG) 

De aanmelding verloopt via de Centrale Aanmelding Arkin (tel: 020 590 55 55, aanmelden@arkin.nl)   

Als jouw gezin in aanmerking komt voor hulp van Project aan Huis, neemt een gezinsbehandelaar van Project aan Huis contact met je op om een afspraak te maken voor een intakegesprek. Dit gesprek wordt gevoerd door de gezinsbehandelaar die het gezin gaat behandelen samen met een collega van Project aan Huis, de regiebehandelaar. De regiebehandelaar zal in de loop van de behandeling regelmatig meekomen op huisbezoek en is voor jou het aanspreekpunt als je vaste behandelaar, door bijvoorbeeld ziekte of vakantie, afwezig is. Daarnaast volgt ook het team van Project aan Huis op afstand de contacten tussen jouw gezin en de gezinsbehandelaar en de veranderingen die plaatsvinden. De hulp van Project aan Huis wordt vergoed door de gemeente. 

De behandeling van Project aan Huis  

De gezinsbehandelaar van Project aan Huis komt een- tot tweemaal per week bij jou op bezoek. Bij aanvang van de behandeling zal er samen met jouw gezin aandacht worden besteed aan het opstellen van doelen in een behandelplan. Dit behandelplan wordt driemaandelijks geëvalueerd en gebruikt om de voortgang te volgen en zo nodig bij te sturen. Er wordt met jou afgesproken hoe en met wie van jouw gezin aan welke problemen gewerkt gaat worden.  

Het tijdstip van de huisbezoeken wordt met jou afgestemd. Het aantal bezoeken per week vermindert als de situatie verbetert. De behandeling duurt maximaal een jaar. 

Project aan Huis zal – indien nodig en in overleg met jou – contact opnemen met de school van uw kind(eren) en andere instanties waarmee je te maken hebt. 

Contact 

Project aan Huis, van Arkin Jeugd & Gezin is bedoeld voor gezinnen in regio Amsterdam. 

Mocht u nog vragen hebben over Project aan Huis dan kunt u contact opnemen met de Centrale Aanmelding Arkin en vragen naar de aanmeldcoördinator van Project aan Huis. 

Tel.nr:  020 590 55 55 
Email:   aanmelden@arkin.nl