Expex

Expex is onze samenwerking met ervaringsdeskundigen.

Het doel van het ExpEx platform is de jeugdhulp te verbeteren vanuit het perspectief van de jongeren zelf. Wij willen dat de inzet van ervaringsdeskundigheid in de jeugdhulpverlening vanzelfsprekend is. En dat jongeren net zo’n stevige positie kunnen innemen als alle volwassenen in het veld.

ExpEx wil goede ervaringsdeskundige jongeren opleiden en deze zo breed mogelijk inzetten, bijvoorbeeld als ervaringsmaatje, vraagbaak, luisterend oor, adviseur, meedenker, voorlichter, projectontwikkelaar etc. Dat doet ExpEx door te stimuleren en faciliteren dat jongeren uit de jeugdhulp worden getraind als ervaringsdeskundige. Zodat zij kunnen bijdragen aan de transformatie van de jeugdhulp door projecten op te zetten, advies te geven en hun expertise te delen.

Ook het inzetten van eigen ervaring van (toekomstige) hulpverleners wordt gestimuleerd.