Cliëntenraad

In de Cliëntenraad kunnen cliënten en ex-cliënten van Arkin zitting nemen. Familieleden kunnen bij Arkin zitting nemen in een afzonderlijke Naastenraad.
De Cliëntenraad brengt gevraagd en ongevraagd adviezen uit aan directie en management van Arkin. Bij beslissingen die direct gevolgen kunnen hebben voor cliënten, is hun toestemming nodig. Dit is bijvoorbeeld het geval bij wijzigingen in behandelprogramma’s. De zorgverlener mag een advies van deze raad niet zomaar naast zich neerleggen. Het kan zijn dat over zulke wijzigingen geen overeenstemming wordt bereikt. In dat geval kan de Landelijke Geschillencommissie of de kantonrechter worden ingeschakeld. Kijk voor meer informatie op de website van de Cliëntenraad van Arkin.

Contactgegevens
Bereikbaar van maandag t/m donderdag tussen 10.00 – 16.00 uur.
T.  020 590 44 54
E. clientenraad@arkin.nl