Behandelaanbod

Arkin Jeugd & Gezin helpt jongeren en gezinnen om (weer) op eigen kracht verder te kunnen. Dat doen wij in nauwe samenwerking met onze partners in de jeugdhulp en in het onderwijs. Wij passen onze behandelvormen aan aan dat wat de jongere of het gezin nodig heeft: van een gecombineerde aanpak binnen de behandelteams van Arkin Jeugd & Gezin tot poliklinische behandeling of mengvormen hiervan. Wij kiezen voor behandelen vanuit het hier en nu met respect voor de jongere en het gezin. We gaan niet graven in het verleden, maar richten ons op mogelijkheden voor de toekomst.

Je kunt bij ons rekenen op de toepassing van aantoonbaar effectieve behandelingen. We behandelen vanuit de meest recente wetenschappelijke inzichten en baseren ons op beschikbare richtlijnen. We streven actief naar een drempelloze overgang tussen jongeren en volwassenen. Complexe contexten kunnen we doorgronden en met resultaat behandelen. Zowel jongeren als volwassenen uit het gezin met psychiatrische en/of verslavingsproblemen kunnen rekenen op onze ondersteuning. We zijn gemakkelijk bereikbaar, onze specialistische kennis op het gebied van kinder- en jeugdpsychiatrie en systeeminterventies zijn beschikbaar waar en voor wie nodig. Wij bewaren de balans tussen idealisme en realisme: we weten wanneer onze toegevoegde waarde haar grens kent en schakelen anderen in als dat tot een beter resultaat zal leiden.

Poliklinieken

Vanuit vier locaties bieden wij met onze multidisciplinaire teams specifieke behandelingen voor onder meer angst, trauma, depressie, ADHD-ADD, gedragsproblemen, Autisme Spectrum Stoornis, eetstoornissen en persoonlijkheidsproblematiek. De voortgang van ieder behandeltraject volgen wij nauwkeurig, zodat trajecten indien nodig vroegtijdig kunnen worden bijgestuurd. Lees meer over de poliklinieken.

FACT Jeugd

Samen met onze ketenpartners bieden wij intensieve behandelingen aan jongeren (12+) met ernstige psychiatrische klachten, vaak gecombineerd met problemen op het gebied van onder andere school, werk en sociale relaties. Deze behandeling is ook beschikbaar voor jongeren met psychische en/of gedragsproblemen binnen de zwerfketen Amsterdam. Lees meer over FACT Jeugd.

Project aan Huis

Project aan Huis is een intensieve ambulante gezinsbehandeling in de thuissituatie, bedoeld voor gezinnen met kinderen met psychiatrische of meervoudige problemen of ernstige psychosociale problemen. Lees meer over Project aan Huis.

Het Centrum voor Relationele Therapie

Het Centrum voor Relationele Therapie pakt problemen aan binnen de relatie of het gezin. Deze behandelingen bestaan uit systeemtherapie en consultatie bij ernstige conflicten of problemen in de relatie of het gezin, bij huiselijk geweld en vechtscheidingen. Lees meer over het Centrum voor Relationele Therapie.

Jellinek Jeugd

Jellinek Jeugd is er voor alle kinderen en jongvolwassenen in de leeftijd van 0 tot 23 jaar. Jellinek Jeugd richt zich op jongeren met problematisch middelengebruik en/of verslavingen. Eventuele co-morbide psychische klachten nemen wij mee in de behandeling.
Lees meer over Jellinek Jeugd.

Forensisch Jeugd Team

Arkin Jeugd & Gezin biedt samen met Inforsa intensieve behandelingen voor jongeren met complexe meervoudige problemen op psychiatrisch, verslavings- en forensisch gebied. Ook jongeren met ernstige gedragsproblemen, maar (nog) zonder juridische maatregelen komen in aanmerking voor behandeling. Lees meer over het Forensische Jeugd Team.

Altra college Arkin

Jongeren die in behandeling zijn bij Arkin Jeugd & Gezin en vanwege hun psychische of psychiatrische problemen of verslavingen langere tijd niet naar school zijn geweest, kunnen instromen op de Altraschool. Deze is gevestigd op de Locatie Baarsjesweg van Arkin.
Lees meer over Altra College Arkin.

De Koppeling JeugdZorgPlus

De Koppeling is een behandelcentrum JeugdZorgPlus voor jongens en meisjes van 12 tot 18 jaar met ernstige gedragsproblemen in de stadsregio Amsterdam. Arkin Jeugd & Gezin maakt deel uit van het samenwerkingsverband binnen De Koppeling, naast de jeugdhulpinstellingen Levvel (voorheen Spirit), Altra, Lijn 5 en Levvel (voorheen de Bascule). Lees meer over De Koppeling JeugdZorgPlus.