Deel jouw ervaring

"Ben jij de gz-professional die verder kijkt dan het kind met de psychische klachten of verslaving?"

Behandelaanbod

Arkin Jeugd & Gezin helpt jongeren en gezinnen om (weer) op eigen kracht verder te kunnen. Dat doen wij in nauwe samenwerking met onze partners in de jeugdhulp en in het onderwijs. Wij passen onze behandelvormen aan aan dat wat de jongere of het gezin nodig heeft, van een outreachende aanpak tot poliklinische behandeling of mengvormen hiervan. Wij kiezen voor behandelen vanuit het hier en nu, gaan niet graven in het verleden maar richten ons op mogelijkheden voor de toekomst.

Je kunt bij ons rekenen op de toepassing van aantoonbaar effectieve behandeling; we behandelen vanuit de meest recente wetenschappelijke inzichten en baseren ons op beschikbare richtlijnen. We streven actief naar een drempelloze overgang tussen 18- en 18+. Complexe contexten kunnen we doorgronden en met resultaat behandelen. Zowel jongeren als volwassenen uit het gezin met psychiatrische en/of verslavingsproblematiek kunnen rekenen op onze ondersteuning. We zijn gemakkelijk bereikbaar, onze specialistische kennis op het gebied van kinder- en jeugdpsychiatrie en systeem-interventies zijn beschikbaar waar en voor wie nodig. Wij bewaren de balans tussen idealisme en realisme; wij weten wanneer onze toegevoegde waarde haar grens kent en schakelen anderen in als dat tot beter resultaat zal leiden.

Poliklinieken

Vanuit vier locaties bieden wij met onze multidisciplinaire teams stoornis specifieke behandelingen voor onder meer angst, trauma, depressie, ADHD-ADD, gedragsproblemen, Autisme Spectrum Stoornis, eetstoornissen, ernstig overgewicht (obesitas) en persoonlijkheidsproblematiek. Wij behandelen volgens de meest recente richtlijnen. De voortgang van ieder behandeltraject volgen wij nauwkeurig, zodat trajecten indien nodig vroegtijdig kunnen worden bijgestuurd. Lees meer over de poliklinieken.

FACT Jeugd

Samen met onze ketenpartners bieden wij intensieve outreachende behandelingen aan jongeren (12+) met ernstige psychiatrische klachten, vaak gecombineerd met problemen op het gebied van o.a. school/werk en sociale relaties. Deze behandeling is ook beschikbaar voor jongeren met psychische en/of gedragsproblemen binnen de zwerfketen Amsterdam. Lees meer over FACT Jeugd.

Project aan Huis

Dit is een intensieve ambulante gezinsbehandeling in de thuissituatie, bedoeld voor gezinnen met kinderen met psychiatrische of meervoudige problematiek of ernstige psychosociale problematiek. Lees meer over Project aan Huis.

Het Centrum voor Relationele Therapie

Deze behandeling bestaat uit systeemtherapie en consultatie bij ernstige conflicten of problemen in de relatie of het gezin, bij huiselijk geweld en vechtscheidingen. Lees meer over het Centrum voor Relationele Therapie.

Jellinek Jeugd

Deze behandeling is bedoeld voor jongeren met problematisch middelengebruik en/of verslavingen. Eventuele co-morbide psychische klachten nemen wij mee in de behandeling. Lees meer over Jellinek Jeugd.

Forensisch Jeugd Team

Arkin Jeugd & Gezin biedt samen met Inforsa intensieve outreachende behandeling voor jongeren met complexe meervoudige problemen op psychiatrisch, verslaving – en forensisch gebied. Ook jongeren met ernstige gedragsproblemen (nog) zonder juridische maatregelen komen in aanmerking voor behandeling. Lees meer over het Forensische Jeugd Team.

Altra college Arkin

Jongeren die in behandeling zijn bij Arkin Jeugd & Gezin en vanwege hun psychische/psychiatrische problemen en/of verslavingen langere tijd niet naar school zijn geweest, kunnen instromen op de Altra school. Deze is gevestigd op een van onze locaties. Lees meer over Altra College Arkin.

De Koppeling JeugdZorgPlus

De Koppeling is een behandelcentrum JeugdzorgPlus voor jongens en meisjes van 12 tot 18 jaar in de stadsregio Amsterdam. Arkin Jeugd & Gezin maakt deel uit van het samenwerkingsverband binnen de Koppeling, naast de jeugdhulpinstellingen Spirit, Altra,
Lijn 5 en de Bascule. Lees meer over JeugdZorgPlus.

Eetstoornissen

Ernstig overgewicht (obesitas) bij volwassenen en kinderen kan samengaan met een eetstoornis. Een eetstoornis kan lastig te herkennen zijn, omdat ze vaak verborgen wordt gehouden voor de omgeving. Daarom hebben Arkin Jeugd & Gezin en Novarum (centrum voor eetstoornissen) een handig hulpmiddel gemaakt waarmee u als verwijzer snel vast kan stellen of er (mogelijk) sprake kan zijn van een eetstoornis en verwijzing naar Arkin Jeugd & Gezin of Novarum wenselijk is.

U kunt de signalenkaart hier downloaden: signalenkaart eetstoornissen.

 

ISO 9001 HKZ

Disclaimer | Privacy- en Cookiebeleid | © 2020 Arkin Jeugd & Gezin - Alle rechten voorbehouden | Realisatie: Lemon

Arkin