Crisis en spoedvragen

Heeft u een patiënt die met spoed hulp nodig heeft? Zowel tijdens als buiten kantooruren is het mogelijk om in contact te komen met de hulpverleners van de Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam (SPA).

U kunt hiervoor contact opnemen via het centrale noodnummer: 020 – 523 54 33

Mobiel Crisis Team Jeugd

Het Mobiel Crisisteam Jeugd (MCT) is onderdeel van de Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam. Het Mobiel Crisisteam Jeugd is 24 uur per dag, 7 dagen in de week bereikbaar om acute zorg en aandacht te bieden aan kinderen in beklemmende situaties. De medewerkers van het team verlenen directe hulp aan kinderen en jeugdigen in crisissituaties, waarbij primair sprake is van psychosociale en/of psychiatrische problematiek.

Aanmelding

Voor aanmeldingen voor het MCT Jeugd kunt u contact opnemen met de meldkamer van de Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam via: 020 – 523 54 33.

Samenwerking

Het MCT Jeugd werkt nauw samen met verschillende jeugdzorginstanties die een beroep kunnen doen op de expertise van het team. Op deze manier wordt voor de kinderen en jeugdigen van 0 t/m 17 jaar adequate zorg beter en sneller bereikbaar. Het MCT Jeugd is door haar werkwijze, expertise en toegankelijkheid centraal aanspreekpunt in de regio voor jeugdzorg buiten kantooruren.

Welke regio’s?

De cliënt kan bij Arkin Jeugd & Gezin terecht als die uit de volgende regio’s komt: Amsterdam Amstelland en Gooi & Vechtstreek. Bekijk hier de volledige lijst met de regio’s/gemeenten.