Naasten

Voor iedereen die te maken heeft met psychische klachten, kan de steun van familieleden of vrienden veel waard zijn. Maar als naastbetrokkene kun je daarbij soms zelf ook een steuntje in de rug gebruiken.

Bij Arkin Jeugd & Gezin betrekken we familie en naasten bij de behandeling. Ook biedt de afdeling Preventie advies en ondersteuning aan mensen die te maken krijgen met zorg voor een naaste met psychische klachten of verslaving.