Training voor professionals

Beroepskrachtentraining KOPP/KOV

Voor wie?

De beroepskrachtentraining KOPP/KOV is voor beroepskrachten en professionals die in hun werk te maken hebben met:

  • ouders met psychische problematiek
  • ouders met verslavingsproblematiek
  • kinderen van ouders met bovenstaande problematiek

Inhoud

De beroepskrachtentraining KOPP/KOV bestaat uit 6 modules: KOPP/KOV, Huiselijk geweld, Depressie, Persoonlijkheidsproblematiek, Verslavingsproblematiek en Eetstoornissen. Elke module duurt 3 uur en is SKJ-geaccrediteerd met 3 punten.

Er wordt o.a. aandacht besteed aan het herkennen en onderkennen van de problematiek, de risicofactoren en beschermende factoren en het bespreekbaar maken van de ouderrol. Er is daarnaast aandacht voor het oefenen van gespreksvaardigheden. Ook wordt er casuïstiek besproken en is er aandacht voor verschillende verwijzingsmogelijkheden. De trainers zijn werkzaam bij Arkin Jeugd & Gezin Preventie, Blijf Groep, Jellinek Preventie en Novarum.

Praktische informatie

De beroepskrachtentrainingen worden per module aangeboden. Op dit moment is het alleen mogelijk je interesse aan te geven voor (één van) deze modules. Data zijn op dit moment niet bekend.

Module KOPP/KOV
De module KOPP/KOV gaat over Kinderen van Ouders met Psychische Problemen en Kinderen van Ouders met Verslavingsproblemen. Hoe is het om op te groeien met een ouder die niet lekker in zijn of haar vel zit? Welke invloed heeft dit op kinderen? Hoe kun jij dit kind (en deze ouder) beschermende factoren bieden?

De module wordt gegeven door een ervaren trainer van Arkin Jeugd & Gezin Preventie.

Module Huiselijk Geweld
De module Huiselijk Geweld gaat over huiselijk geweld en de invloed hiervan op kinderen. Welke vormen van huiselijk geweld zijn er en hoe kun je dit herkennen? Welke invloed heeft dit op de kinderen en hoe maak je huiselijk geweld bespreekbaar?

De module wordt gegeven door een ervaren trainer van de Blijf Groep.

Module Depressie
De module Depressie gaat over ouders met (kenmerken van) een depressie. Wat is een depressie en waar herken je deze aan? Als je als ouder ook niet meer kan genieten van je kinderen, heeft dit uiteraard ook invloed op de kinderen zelf. Hoe bespreek je dit met ouders en kinderen?

De module wordt gegeven door een ervaren trainer van Arkin Jeugd & Gezin Preventie.

Module Persoonlijkheidsproblematiek
De module Persoonlijkheidsproblematiek gaat over ouders met (kenmerken van) persoonlijkheidsproblematiek. Dit wordt vaak als uitdagend ervaren. Wat is persoonlijkheidsproblematiek en waar herken je dit aan? Wat is de invloed van onvoorspelbaar gedrag op de kinderen? Hoe maak je vermoedens over en zorgen om gedrag bespreekbaar?

De module wordt gegeven door een ervaren trainer van Arkin Jeugd & Gezin Preventie.

Module Verslaving
De module Verslaving gaat over ouders met (kenmerken van) verslavingsproblematiek. Welke soorten middelen zijn er, wanneer spreek je van een verslaving en waar herken je dit aan? Welke invloed heeft dit op de kinderen? Verslaving bespreekbaar maken bij ouders? Een hele uitdaging! Wat als je bijvoorbeeld alcohol ruikt bij een ouder?

De module wordt gegeven door een ervaren trainer van Jellinek Preventie.

Module Eetstoornissen
De module Eetstoornissen gaat over ouders met (kenmerken van) eetproblematiek. Welke soorten eetstoornissen zijn er en hoe kun je deze (signalen) herkennen als hulpverlener? Welke invloed heeft dit op de kinderen en hoe maak je mogelijke eetproblematiek bespreekbaar met ouders?

De module wordt gegeven door een ervaren trainer van Novarum.

Contact
Met vragen kun je terecht bij:

Mariëlle Benic
E: koppkov@arkinjeugd.nl