Agenda

Je ziet hier een overzicht van de cursussen in 2024.

Voorjaar 2024
In het voorjaar van 2024 worden er verschillende preventieve en kosteloze trainingen gegeven op het gebied van KOPP/KOV en Huiselijk geweld. Zie deze flyer voor de data wanneer de cursus die jij wilt volgen gegeven wordt in Amsterdam en Diemen.

Zie deze flyer voor de data wanneer de cursus die jij wilt volgen gegeven wordt in Gooi & Vechtstreek.