Agenda

Je ziet hier een overzicht van de startende cursussen in 2022.

Voorjaar 2022
In het voorjaar van 2022 worden er verschillende trainingen en cursussen gegeven op het gebied van KOPP KOV en huiselijk geweld bij de jeugd. Zie de flyer voor de data wanneer de cursus die jij wilt volgen gegeven wordt.

Najaar 2022
Ook in het najaar van 2022 worden er verschillende trainingen en cursussen gegeven op het gebied van KOPP KOV en huiselijk geweld bij de jeugd. Zie de flyer voor de data wanneer de cursus die jij wilt volgen gegeven wordt.