Agenda

Je ziet hier een overzicht van de cursussen in 2023.

Najaar 2023
In het najaar van 2023 worden er verschillende preventieve en kosteloze trainingen gegeven op het gebied van KOPP/KOV en Huiselijk geweld. Zie deze flyer voor de data wanneer de cursus die jij wilt volgen gegeven wordt in Amsterdam en Diemen.

Zie deze flyer voor de data wanneer de cursus die jij wilt volgen gegeven wordt in Gooi & Vechtstreek.