Agenda

Je ziet hier een overzicht van de startende cursussen in 2023.

Voorjaar 2023
In het voorjaar van 2023 worden er verschillende trainingen en cursussen gegeven op het gebied van KOPP KOV en huiselijk geweld bij de jeugd. Zie de flyer voor de data wanneer de cursus die jij wilt volgen gegeven wordt. De flyer toont cursussen in de regio’s Amsterdam en Diemen.

Zie deze flyer voor het cursusaanbod in de regio Gooi- & Vechtstreek.