Forensisch Jeugd Team

Het Forensisch Jeugd Team van Inforsa biedt in samenwerking met de afdeling Jeugd van Arkin ambulante specialistische behandelingen voor jongeren/ jongvolwassenen van 15 tot en met 23 jaar. Onze doelgroep vertoont ontwrichtend gedrag waardoor zij bekend zijn bij justitie. Er is sprake van psychiatrische en verslavingsproblematiek én er kan sprake zijn van een verstandelijke beperking. Het Forensisch Jeugd Team voegt in bij de cliënt en zijn systeem door een intensieve outreachende werkwijze. Naast de mogelijkheid om deze outreachende zorg te bieden, behandelen wij onze cliënten ook poliklinisch middels state of the art methoden.

Doelstelling

De geïntegreerde behandeling richt zich op de ontwikkeling van onze cliënten en hun dierbaren zodat hun onmacht plaats maakt voor zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid. Door intensieve behandeling en maatschappelijk werk te combineren, worden nieuwe delicten voorkomen.

Werkwijze

De behandeling start met een intakefase om inzicht te krijgen in de complexe onderliggende problematiek. Het heeft de voorkeur om de gezinsleden en andere hulpverleners hierin te betrekken. Binnen 3 weken stellen wij een individueel behandelplan op in samenwerking met onze cliënt en ouders/ netwerk.

De eerste behandelfase richt zich doorgaans op het stabiliseren van de problemen op diverse levensgebieden. De cliënt wordt in de startfase van de behandeling intensief outreachend begeleid bij situaties die conflicten kunnen geven. Door succeservaringen op te doen worden cliënten in hun kracht gezet. Na het doorbreken van de continue keten van onrust en crisismomenten richt de behandeling zich op het verkrijgen van inzicht en het versterken van de identiteit.

Het beëindigen van de behandeling is ruim van te voren een onderwerp van gesprek tussen cliënt en behandelaar en hun omgeving. Wanneer het ontwrichtende gedrag plaats heeft gemaakt voor stabiliteit, wordt er ook gekeken welke vorm van vervolgbehandeling of hulpverlening wenselijk is. Pas wanneer de overdracht aan de vervolgaanbieder heeft plaatsgevonden, wordt het contact afgesloten. Na afsluiting van het contact zijn wij altijd te consulteren door de cliënt en zijn netwerk.

Aanmelden

Aanmelden kan via: aanmeldingFAZ@inforsa.nl

Inhoudelijk overleg
T. 020 – 590 45 54

Voor de financiering hebben we het volgende nodig:

  • In geval van een veroordeling in het volwassen strafrecht: een IFZO
  • In geval van adolescenten- of jeugdstrafrecht: een verwijzing van een huisarts of medisch specialist en daarnaast het vonnis van de rechtbank
  • Indien cliënt wel Top 600 is maar geen kader heeft: een verwijzing van een huisarts of medisch specialist