Centrum voor Relationele Therapie

Voor wie?

Het kan zijn dat jij en je partner verschillende problemen hebben. Jullie kinderen kunnen last hebben van de spanningen thuis, bijvoorbeeld door hoogoplopende ruzies. Je hebt door dat deze ruzies te heftig zijn en het lukt niet om er samen uit te komen, ook niet met hulp van je omgeving. Het Centrum voor Relationele Therapie kan helpen om de spanning te verminderen.

Ook in andere gevallen kunnen we hulp bieden. Bijvoorbeeld wanneer jouw scheiding onverhoopt een hoog complexe scheiding wordt en je kind(eren) last ervaren van de strijd en spanningen die er tussen jou en je (ex-)partner bestaan.

Verder kan het ook voorkomen dat jouw kind(eren) na jullie scheiding geen contact meer heeft/hebben met een of beide ouders, en dat het contact met de ouder waar het contact mee is verloren op last van de rechtbank hersteld moet worden. In dat geval kunnen wij hulp bieden om het contactherstel te begeleiden.

Een andere mogelijkheid is dat er in je relatie of gezin spanningen zijn omdat jezelf, je partner of een ander gezinslid psychiatrische problemen heeft (gehad) zoals verslaving, depressie, angsten, persoonlijkheidsproblematiek, impulsregulatieproblematiek etc. Klachten van het individu kunnen in stand worden gehouden of worden uitgelokt door relatie- en gezinsproblemen. Samen zoeken we naar een manier om hiermee om te gaan.

Het Centrum voor Relationele Therapie helpt jou en je gezin. Je kunt hier terecht voor relatie- en gezinsbehandeling op het gebied van vechtscheidingen, ouderverstoring, partnergeweld en psychiatrische kwetsbaarheid.

Hoe meld ik mij aan?

Je kunt je aanmelden via aanmelden@arkin.nl of via telefoonnummer 020 – 590 55 55.

Daarbij is het volgende van belang:

  • Een van de voorwaarden van betrokkenheid door het Centrum voor Relationele Therapie is dat er minimaal één kind van 23 jaar of jonger thuis moet wonen.
  • Als het gaat om partnergeweld, dan kun je jezelf aanmelden via aanmelden@arkin.nl met een verwijzing van de huisarts.
  • Als het gaat om een complexe scheidingssituatie of om contactherstel met jouw kind na een scheiding, dan kun je jezelf aanmelden, sámen met een verwijzer (het lokale team of Gecertificeerde Instelling (= oude Bureau Jeugdzorg)) omdat zij de regie voeren over het behandeltraject. Een verwijzing via de huisarts of Veilig Thuis kan ook alleen met een aanvullende afspraak over de samenwerking tussen huisarts en het lokale team of Gecertificeerde Instelling.
  • Als het gaat om een relatie of gezin waarbij spanningen zijn omdat een partner of ander gezinslid psychiatrische problemen heeft. Jullie zoeken naar een manier om hiermee om te gaan.
  • Als een andere instantie al betrokken is, dan verzoeken wij je de verwijzing via deze instantie te laten verlopen.

Wat kun je verwachten?

Wanneer je jezelf hebt aangemeld in verband met escalerende partnerruzies, krijg je meestal gesprekken samen met jouw partner (relatietherapie) aangeboden. De gesprekken zijn er in eerste instantie op gericht de ruzies en hoogoplopende conflicten te verminderen.
Wanneer je jezelf aanmeldt wegens relatie- of gezinsproblemen die verband houden met een psychiatrische kwetsbaarheid, krijg je relatie- of gezinsgesprekken aangeboden met jouw partner en eventueel andere familieleden. De gesprekken zijn gericht op het verlichten van de problemen die de verschillende gezinsleden ervaren: samen kijken we welke aanpassingen aan kwetsbaarheid en mogelijkheden gevonden kunnen worden.

Je krijgt de groepsbehandeling Kinderen uit de Knel aangeboden, wanneer je wordt aangemeld door de verwijzende hulpverlener vanwege complexe scheidingsproblemen. Dit traject voor ouders én kinderen is erop gericht de spanning en strijd tussen de gescheiden ouders te verminderen.

Bij langdurig verbroken contact tussen ouder en kind na een complexe scheiding wordt een specifiek contactherstelprogramma geboden. In een beperkt aantal bijeenkomsten wordt toegewerkt naar herstel en normalisatie van het verbroken contact. Deelname aan dit programma is alleen mogelijk wanneer het contactherstel is opgelegd door een bevoegde instantie.

Aangemeld, en dan?

Je krijgt een intake die in meeste gevallen meteen de start van de behandeling is, waarbij de therapeut die de intake doet in principe ook jouw behandelaar is. Soms krijg je gesprekken met twee behandelaars aangeboden.

Wie zijn wij?

Bij het Centrum voor Relationele Therapie zijn tien therapeuten werkzaam, allen erkende gezins- en relatietherapeuten. Het team is multidisciplinair qua samenstelling, er zijn onder andere psychologen, pedagogen en psychiaters werkzaam. De Kinderen uit de Knel-groepen staan steeds onder leiding van gecertificeerde therapeuten.