De Combinatie

De Combinatie gaat over de samenwerking tussen diverse partijen die een vernieuwende werkwijze willen ontwikkelen voor Zwerfjongeren.

Acht samenwerkende aanbieders pakken de opvang van jongeren in Amsterdam integraal en innovatief aan: Altra, Arkin, Combiwel, Don Bosco Amsterdam, HVO-Querido, Levvel (voorheen Spirit), ROCvA en perMens. We werken samen vanaf het veldwerk tot de uitstroom en we doen dat op alle niveaus, van werkvloer tot directie. We maken ruimte voor medezeggenschap van jongeren.

De kracht van de samenwerking zit in de verbinding van 24-uurs en ambulante woonbegeleiding met het onderwijs, met de specialistische GGZ, met het veldwerk, met de jeugdzorg en met de zorg voor het jonge kind (in geval van jong ouderschap). De samenwerking is meer dan dat; de samenwerking maakt vernieuwing mogelijk. Denk aan vroegtijdige signalering en preventie, integrale vraagverduidelijking, een doorgaande zorglijn, ambulantisering en een betere aansluiting tussen vraag en aanbod op het gebied van huisvesting. In dit vernieuwingsproces krijgen jongeren een belangrijke stem.