Kosten van behandeling en eigen risico (18+)

Als je 18 jaar of ouder bent betaalt je zorgverzekeraar de intake en behandeling bij Arkin Jeugd & Gezin. Je zorgverzekering betaalt de gehele behandeling. Wel wordt je eigen risico aangesproken. Voor 2021 is dit wettelijk verplichte eigen risico €385. Dit bedrag geldt per kalenderjaar. Afhankelijk van de soort zorgverzekering die je hebt afgesloten, kan het eigen risico hoger zijn dan €385 per jaar, in ruil voor een lagere maandpremie.

Met de komst van het Zorgprestatiemodel is Arkin Jeugd & Gezin de manier van factureren anders geworden. Vanuit 1 januari 2022 betaal je ieder jaar eigen risico als de behandeling doorloopt in het volgende jaar. Voor meer informatie kun je terecht bij onze Veelgestelde vragen over de factuur.

Je betaalt het eigen risico over het jaar waarin de behandeling is gestart is (voorbeeld 1). Duurt de behandeling langer dan een jaar, dan ben je over meerdere jaren het eigen risico verschuldigd (voorbeeld 2). Het eigen risico betaal je dus per kalenderjaar en niet per behandeltraject.

Voorbeeld 1:
Je meldt je aan in april 2017 en hebt een intakegesprek in mei 2017. In juni 2017 begint je behandeling en deze wordt afgesloten in januari 2018. Dan stuurt Arkin in januari 2018 de factuur over de totale behandeling (DBC*) aan je zorgverzekeraar. De startdatum van de behandeling is rond de datum van de intake. De zorgverzekeraar stuurt jou dan in 2021 een rekening voor het eigen risico van 2020, omdat in dat jaar je behandeling (de DBC) gestart is.

Voorbeeld 2:
Je meldt je aan in april 2017 en hebt een intakegesprek in mei 2021. In juni 2021 start de behandeling en deze wordt afgesloten in augustus 2021.
De behandeling start rond de datum van de intake (mei 2021). Na 365 dagen factureren we de eerste DBC aan de zorgverzekeraar, dus rond mei 2018. Je wordt dan aangeslagen voor het eigen risico van 2021.
Stel dat je vervolgens nog een periode wordt behandeld (van mei 2021 tot augustus 2021). Voor deze periode openen we een vervolg DBC. Deze behandeling (DBC) factureren we in augustus 2018. Je betaalt dan het eigen risico over 2021.

*DBC = diagnose behandelcombinatie.
De GGZ factureert DBC’s aan de zorgverzekeraar. Dit is een landelijke verplichting.
Een DBC duurt maximaal 365 dagen. Aan het einde ervan (of eerder als de behandeling eerder stopt) gaat de factuur naar de zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar waar je bij start van je behandeling verzekerd was betaalt de hele DBC.