Nieuwe online emotieregulatietraining E-TRAIN

Cognitieve gedragstherapie (CGT) geldt als eerste keuze in de behandeling van angst en depressie bij jongeren. Voor een aanzienlijk deel van de jongeren werkt CGT echter onvoldoende. Er is binnen deze vorm van behandelen weinig specifieke aandacht voor concrete emotieregulatiestrategieën. Daarom ontwikkelt en onderzoekt Arkin de nieuwe online emotieregulatietraining E-TRAIN voor de behandeling van jongeren met depressie of angst, als aanvulling op hun reguliere CGT-behandeling.

Wat is E-TRAIN?

Arkin ontwikkelt een begeleide emotieregulatietraining voor jongeren met een depressie of angststoornis. Bij de ontwikkeling van de training werkt Arkin nauw samen met de jongeren en jeugdpsychologen die aan de pilotstudie hebben deelgenomen. Doordat het om een online behandelvorm gaat, sluit E-TRAIN goed aan bij de digitale leefstijl van adolescenten en hoeven zij minder vaak naar de instelling te komen. Naast de online module voeren de jongeren twee face-to-face of beeldbel-gesprekken met de begeleidend psycholoog.

Het onderzoek

De randomised controlled trial start in het voorjaar van 2021 en onderzoekt de effectiviteit van E-TRAIN als aanvulling op reguliere CGT-behandeling. Jongeren van 13 t/m 18 jaar met een primaire diagnose angst of depressie krijgen CGT en E-TRAIN, terwijl de controlegroep alleen CGT krijgt. De onderzoekers kijken naar het verschil in vermindering van depressie- en angstsymptomen, met een follow-up na drie, zes en twaalf maanden.